Spread

Spread je rozdíl mezi ask (nabídka) a bid (poptávka) cenou nějakého finančního instrumentu. Ask cena je nejlepší cena, za kterou je možné v danou chvíli aktivum na trhu nakoupit. Bid cena představuje nejlepší cenu, za kterou je možné v danou chvíli aktivum prodat. Jinými slovy velikost spreadu značí, jak moc daleko se od sebe nacházejí nejnižší poptáváná cena a nevyšší nabízená cena. Můžeme si jej také představit jako hodnotu ztráty, kterou by investor utrpěl, kdyby instrument v jednu chvíli nakoupil a obratem prodal.

Nejlépe si spread vysvětlíme na příkladu. Nacházíme se na měnovém trhu, a chceme obchodovat EURUSD (2. řádek). Na trhu je nabídka EUR (Ask) za 1,3127 USD a poptávka po EUR (Bid) za 1,3125 USD. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami je spread. V tomto případě tedy 0,0002, neboli dva tzv. pipy. Pip je nejmenší možná jednotka, kterou je kurz schopen zachytit. Většina měnových párů je kótována se čtyřmi desetinými místy a proto se u nich jeden pip = 0,0001. V případě páru USDJPY (1. řádek) se obchoduje pouze na dvě desetinná místa, jeden pip je proto roven hodnotě 0,01.​

Velikost spreadu závisí na několika faktorech. V případě akciového trhu ovlivňuje velikost spreadu počet obchodovatelných akcií, neboli nabídka akcií. Čím je nabídka akcií větší, tím je menší spread. Velkou roli hraje také poptávka po akcii. Opět zde platí, čím větší poptávka, tím menší spread. Jestliže je po nějaké akcii vysoká poptávka, která je doprovázena i vysokou nabídkou, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou může dosahovat pouze několika pipů a vyznačuje se tedy nízkými hodnotami spreadu. Malý spread je tedy známkou vysoké likvidity daného instrumentu.

Velikost spreadu je taktéž ovlivněna objemem obchodů s daným instrumentem. U tohoto faktoru platí úměra, že čím vyšší obchodní aktivita, tím nižší hodnota spreadu.

Podle velikosti hodnoty spreadu lze také odhadnout, jaký je mezi obchodníky zájem o daný instrument. Pakliže je hodnota spreadu dlouhodobě vysoká, dá se očekávat, že v krátkodobém horizontu se cena nebude měnit a finanční instrument tak není vhodný pro krátkodobé spekulativní obchody. Transakční náklady by v tomto případě byly příliš vysoké. Vyšší rozptyl nákupní a prodejní ceny instrumentu také značí nízký počet akcií nabízených/poptávaných na vyznačených cenách, a tak může dojít k velkým pohybům ceny i při relativně nižším objemu obchodů.

Dlouhodobý vývoj velikosti hodnoty spreadu je možné nalézt na grafickém zpracování indikátoru spreadu. Tento indikátor je oblíbeným nástrojem mezi forex obchodníky. Indikátor ve formě křivky ukazuje směr zvyšování/snižování hodnoty spreadu a může se tak stát užitečným ukazatelem při rozhodovacím procesu.

Pojem spread může být také využíván v souvislosti s akciovými opcemi. Akciová opce představuje nárok na určitý počet akcií za předem stanovenou cenu, tzn. realizační cenu opce. Takovéto opce jsou často využívány pro odměňování managementu akciových firem. V tomto případě potom spread představuje rozdíl mezi realizační cenou opce a aktuální cenou akcií na trhu.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo