Střední cena

Střední cena je označení pro prostý průměr mezi nabídkovou (ask) a poptávkovou (bid) cenou daného aktiva. Liší se od tzv. bid-ask spreadu, který vyjadřuje jednoduše rozdíl mezi ask a bid cenou. Střední cena se využívá hlavně ve zpravodajství nejvíce pak z forexového trhu. Investoři díky této ceně mohou mít lepší představu, kde se cena aktiva nachází bez ohledu na velikost spreadu mezi ask a bid cenou. Ovšem nakupující za tuto cenu nemůže na trhu aktivum koupit stejně tak prodávající za tuto cenu aktivum nemůže na trhu prodat. 

Ask a bid cena

Nabídková cena neboli ask nám označuje cenu, za kterou je možné v danou chvíli nejlépe nakoupit určité aktivum. Vyjadřuje tedy nejnižší cenu, za kterou jsou ochotni ostatní investoři aktivum prodat.

Poptávková cena neboli bid nám značí cenu, za kterou je možné v danou chvíli nejlépe prodat určité aktivum. Vyjadřuje nejvyšší cenu, za kterou jsou ostatní investoři ochotni aktivum nakoupit.

Bid cena je vždy menší.

Pro názornost si představme, že poptávková cena (bid) dané akcie uzavřela na hodnotě 250 Kč za akcii. Nabídková cena (ask) uzavřela na hodnotě 270 Kč za akcii. Střední cena je tedy 260 Kč za akcii. Jako investor máme tedy představu, že společnost je trhem ohodnocena částkou odpovídající přibližně 260 Kč za akcii, avšak nejsme schopni tuto akcii za 260 Kč na trhu nakoupit ani prodat. Je důležité si uvědomit, že střední cena není totožná s aktuálním kurzem akcie - ten představuje totiž cenu, za kterou byl proveden poslední obchod na trhu.

Využití střední ceny

Jak již bylo řečeno, střední cena slouží především k získání lepší představy o aktuální hodnotě aktiva nezávisle na spreadu. K těmto účelům jí využívají hlavně noviny vycházející každý den, aby poskytly tyto informace svým čtenářům, jelikož nemohou nabízet online data. Těchto každodenních hodnot lze následně využít i ke statistickým účelům, protože je mnohem jednodušší porovnávat jednotlivé střední hodnoty na rozdíl od dvou krajních hodnot. Střední cenu lze také využít při sjednávání jakéhokoliv obchodu, kdy mají obě smluvní strany k dispozici cenu ask i bid, ale ani jedna strana se nechce přiklonit k ceně druhé strany. Jelikož ani jedna ze stran nechce o daný obchod přijít, dohodnou se na střední ceně, a za tuto cenu se obchod vypořádá. V konečném důsledku mohou obě strany odejít spokojené, protože uskutečnili transakci, kterou chtěli, i když kvůli tomuto kompromisu obě strany tratily.

Devizový střed

Střední cenu lze využít také pro směnu měn. Centrální bance v České republice vyplývá ze zákona povinnost stanovit každý obchodní den tzv. kurzovní lístek. Ten slouží dle zákona o účetnictví a dalších právních norem například pro ohodnocení závazků a pohledávek, nebo k daňovým a celním řízením. Kurzy vybraných měn se stanovují v 14:15 (místního času), podle toho jak se dané měny obchodovaly na devizovém trhu v uvedený čas. Tento kurzovní lístek platí vždy pro aktuální den.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo