Swap

Swap (z angličtiny "prohození, výměna") je finanční derivát, jenž umožňuje dvěma stranám výměnu  finančních toků (cashflow), úrokových měr, cenných papírů a mnoha dalších instrumentů tak, že je to pro obě strany v souladu s jejich očekáváním budoucího dění na trhu. Tradičně se jedná o výměnu za účelem optimalizace úroků či splatnosti u půjček či zajištění proti selhání splácet dluh. Relativně novým swapem se stal měnový swap, jenž se okamžitě stal velmi používaným a oblíbeným finančním derivátem. Společným rysem většiny swapů je fakt, že se jedná o neburzovní deriváty, jelikož jsou přizpůsobeny na míru oběma stranám. Mezi nejčastějšími swapy se objevují úrokový swap, devizových swap, měnový swap a swap úvěrového selhání.

Úrokový swap

Úrokový swap, nebo také interest rate swap (IRS), je nejpoužívanějším swapem a jeho cílem je výměna fixní a pohyblivé úrokové sazby, přičemž platby probíhají v pravidelných intervalech. Jedna strana platí pohyblivou a druhá fixní; přesouvají se pouze rozdíly.

Využívá se zejména v situacích, kdy špatně hodnocený subjekt A platí pohyblivou úrokovou sazbu a dobře hodnocený subjekt B platí fixní úrokovou sazbu. Vzhledem k rozdílu ratingového hodnocení schopnosti splácet subjektů se liší jejich potenciální pohyblivá úroková sazba, a tak se jim za jistých okolností vyplatí vyměnit si úrokové sazby. Subjekt A si pak užívá relativně nízké fixní úrokové sazby, na kterou by na trhu nedosáhl a subjekt B získá ještě nižší sazbu, díky tomu, že u pohyblivé míry se zohledňuje aktuální rating subjektu.

Tento swap nemusí být navázán na ratingové hodnocení společností, může se jednat také pouze o situaci, kdy jedna společnost má přístup k nízké fixní úrokové sazbě, zatímco by chtěla pohyblivou. Druhá společnost má přístup k nízké pohyblivé sazbě, ale chtěla by fixní. Proto si tyto společnosti sjednají úrokový swap a tyto sazby si vymění - každá z nich těží z dobrých podmínek té druhé společnosti.

Devizový swap

Devizový swap, jinak také forex swap, má za cíl směnit určitou částku jedné měny do druhé a poté opět zpět. První směna může proběhnout ihned (pak by se dal replikovat spotovou operací a forwardem), anebo za nějakou dobu (pak by se dal replikovat dvěma forwardy s různou dobou splatností). Jedná se o, zejmnéna bankami hojně používaný, krátkodobý derivát.

Měnový swap

Měnový (currency) swap je dlouhodobějším derivátem. Dvě strany si mezi sebou smění půjčky denominované v různých měnách, včerně budoucích úroků z nich placených. Vymění si tedy jak jistinu půjčky, tak i úroky. Jako u jiných swapů, i zde je hlavní motivace v podobě komparativních výhod. Jedna strana má přístup k levné půjčce v určité měně a druhá zase v jiné. Každá z nich však chce mít půjčku vedenou v měně té druhé společnosti a proto si půjčky včetně budoucích plateb vymění pomocí swapu. Tento swap má mnoho obměn, například může dojít k výměně pouze placených úroků, popřípadě pouze jistin atp.

Hlavním využitím je tedy přístup k levné půjčce v libovolné měně a poté výměna do požadované měny.

Swap úvěrového selhání

Swap úvěrového selhání (credit default swap - CDS), je kreditní derivát, který si lze představit, jako pojištění určité pohledávky (nejčastěji dluhopisu) proti neschopnosti splácet. "Kupující" kreditního swapu vlastní např. dluhopis a chce se zajistit proti krachu jeho emitenta. Koupí tedy CDS, který mu zajistí, že v případě kreditní události (např. bankrotu) emitenta podkladového dluhopisu mu prodávající kreditního swapu dorovná ztrátu. Kupující swapu samozřejmě za toto zajištění zaplatí. Méně časté, ovšem možné je domluvení “odškodnění” i v případě, že společnost projde třeba jen restrukturalizací, popřípadě jí bude snížen rating schopnosti splácet.

Na rozdíl od klasického pojištění je možné koupit swap úvěrového selhání i na cizí pohledávky. Uvažujme předchozí příklad, do kterého nyní vstoupí třetí osoba. Ta si koupí swap úvěrového selhání na ten samý dluhopis, a to i přesto, že ho nevlastní. Prodávající je nyní zavázán v případě krachu emitenta dluhopisu dorovnat ztrátu oběma kupujícím. Počínání třetí osoby lze chápat jako spekulace na to, že emitent dluhopisu selže, tedy zkrachuje.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo