Technická studie pohyblivého průměru, konvergence a divergence (MACD)

Ukazatel trendu, který sleduje vztah mezi dvěma cenami pohyblivých průměrů (obvykle 26 denních a 12 denních). Kromě toho se pro kontrolu nebo jako signál vykresluje také 9 denní průměr. Tam, kde se křivka MACD protne se signální křivkou, je příležitost ke koupi a prodeji.
Free Demo