Technická studie v podobě sloupcového grafu OHLC

Technická studie v podobě sloupcového grafu OHLC je typický způsob, jak zkoumat cenové pohyby finančního aktiva v průběhu času pomocí technické analýzy. Sloupcové OHLC grafy zobrazují open, high, low a close cenu, podle toho také získaly své pojmenování. Traderovi tedy dokáží zobrazit nikoliv pouze historický vývoj ceny, ale také rozpětí ceny, ve kterém se během daného časového úseku obchodovalo. Slouží spíše jako podklad ke krátkodobějšímu obchodování. Tyto a jiné grafy technické analýzy slouží k odhadům budoucích trendů.

Analýza grafů v technické analýze je založena na myšlence, že je třeba znát historický vývoj ceny daného finančního instrumentu, aby se dal lépe předpovědět budoucí vývoj ceny. Graf má typicky horizontální osu, která představuje čas a vertikální osu, na kterou se vyznačuje cena.

OHLC graf

OHLC graf (Open-High-Close-Low) se zobrazuje se tak, že na horizontální osu se vyznačí sledované časové období a na vertikální osu se vyznačí rozpětí ceny. Tím vzniknou jednotlivé sloupce. Sloupce představují obchodní aktivitu ve vybraném časovém úseku (minuta, pět minut, hodina, den atd.).

Na každý sloupec se vyznačí open, high, close a low cena daného finančního aktiva. Vrchol každého sloupce představuje nejvyšší cenu (high) v daném období, spodní bod sloupce označuje cenu nejnižší (low). Výběžek na levé straně sloupce představuje otevírací cenu (open) a výběžek na pravé straně sloupce představuje zavírací cenu (close). Typický sloupec tedy vypadá nějak takto:

 

Poloha všech čtyř cen však nemusí být zrovna v tekovémto rozpoložení a proto mohou být jednotlivé sloupce různě deformovány. Pokud zaneseme více souvisejících sloupců dohromady, dostáváme sloupcový graf OHLC:

Aby bylo v grafu lépe zřetelné, zda trhu dominovali kupci nebo prodejci, je každý sloupec označován určitou barvou, v případě býčí nálady (cena aktiva roste) obvykle zelenou, bílou nebo modrou, v případě medvědí nálady (cena klesá) červenou nebo černou barvou.

Interpretace OHLC grafu

Výhodu sloupcových grafů je, že vizuálně představují mnoho důležitých informací. Pro obchodníky je důležité všímat si otevírací a zavírací ceny. Otevírací cena je důležitá, protože odráží psychologii a náladu účastníků trhu, za jakou cenu jsou ochotni provést nákup, když začíná obchodní den. Zavírací cena je důležitá, protože ukazuje, za jakou cenu jsou obchodníci ochotni držet pozici přes noc (mimo obchodní hodiny). Při nízké ochotě obchodníků aktivum držet může být zavírací cena velmi hluboko pod otevírací cenou a naopak, pokud je zavírací cena vyšší nebo výrazně vyšší než otevírací cena, značí to býčí trend a vysokou nákupní aktivitu. Stejně důležité je sledovat high a low cenu a jejich vztah k open a close ceně. Je-li close hodně blízko nejvyšší denní ceně, znamená to, že v průběhu obchodování převládal zájem nakupujících. Je-li close velmi blízko nejnižší denní ceně, znamená to, že v průběhu dne převládal zájem prodávajících.

Zjednodušenou variantou OHLC grafu je tzv. HLC graf, který zobrazuje pouze denní high a low a poté uzavírací cenu.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo