Technická studie v podobě svíčkového grafu

Svíčkový graf patří k základním typům grafů používaných v technické analýze. Svíčky představují jeden ze základních způsobů, jak graficky znázornit vývoj ceny. Pomocí svíčky lze zaznamenat nejen růst/propad ceny (na jaké cenové úrovni aktivum zakončilo) během časového rozsahu svíčky, ale i maximální/minimální cenu dosaženou během této doby. Tyto grafy se využívají se k analýze pohybu ceny a k předpovědi budoucího vývoje ceny.

 

Grafické zpracování v podobě svíček a svíčkových grafů se poprvé objevilo kolem roku 1850, kdy tento způsob začal používat japonský obchodník s rýží, Sokyu Homma. Svíčka je složená ze svislého obdélníkového těla a dvou výběžků nahoru a dolů, tzv. knotů, případně stínů svíčky. Tělo svíčky zobrazuje obchodní aktivitu během celého dne a názorně zobrazuje rozdíl mezi otevírací (open) a zavírací (close) cenou.

 • Je-li otevírací cena vyšší než zavírací, bude open zakreslen na vrcholu těla a close na spodu těla. Došlo k poklesu ceny a svíčka se obvykle značí červenou barvou, případně černou.
 • Je-li otevírací cena nižší, než zavírací,  bude open zakreslen na spodu těla a close na vrcholu těla. Došlo k růstu ceny a svíčka se obvykle značí zelenou barvou, případně bílou.

Dále má svíčka jeden nebo dva “knoty“. Horní knot měří vzdálenost mezi high (nejvyšší dosažená cena v časovém rozsahu svíčky) a vrchem těla - buď open nebo close cenou. Spodní knot měří vzdálenost mezi low (nejnižší dosažená cena v časovém rozsahu svíčky) a spodem těla (analogicky buď open nebo close cenou). Svíčka může mít knot, ale nemusí, v závislosti na vývoji ceny.

Využití v praxi

Svíčkové grafy jsou snadno interpretovatelné. Obchodník porovnává vztah mezi open, close, high a low cenou jedné svíčky a také analyzuje vztahy mezi svíčkami po sobě následujícími. Bílá těla svíček, kde close je vyšší než open, signalizují nákupní tlak. Černá těla svíček, kde close je nižší, než open, signalizují prodejní tlak. Místo bílé a černé se v praxi používá také zelená a červená barva.

Porovnává se také délka těla svíčky. Delší tělo znamená vyšší nákupní nebo prodejní aktivitu. Naopak krátké svíčky znamenají pouze malý cenový pohyb a představují uklidnění na trzích. Po delším poklesu může dlouhá zelená svíčka znamenat potencionální bod zvratu nebo hladinu podpory (supportu) a naopak dlouhá červená svíčka po delším růstu může znamenat, že se cena ocitla na hranici resistence.

Základní typy svíček

Marubozu

Tyto svíčky nemají spodní ani horní stín a jejich high a low představují zároveň otevírací a zavírací cenu. Zelená marubozu se zformuje, když je open shodné s low a close je shodné s high. To znamená, že kupující kontrolovali cenovou aktivitu po celou dobu obchodního dne. Červená marubozu se zformuje, když je open shodné s high a close je shodné s low. To znamená, že aktivitu od prvního do posledního obchodu kontrolovali prodávající.

Svíčka s dlouhým horním a krátkým spodním stínem

Tato svíčka signalizuje, že obchodní aktivitu nejprve ovládali kupci, později však prodávající stlačili cenu z jejího high. Naopak svíčka s krátkým horním stínem a dlouhým spodním stínem indikuje, že v průběhu obchodování nejprve dominovali prodávající, později však kupci vytlačili cenu z jejího low nahoru. 

Svíčka s oběma dlouhými stíny a krátkým tělem

Tento druh svíčky signalizuje, že v průběhu obchodování se přetahoval býčí a medvědí trend a výsledek skončil nerozhodně. Nepřevážili tedy ani nákupčí, ani prodejci. Tento signál může znamenat např. potencionální obrat po dlouhém období růstu/poklesu. 

Doji

Doji se zformuje, když open a close daného aktiva jsou buď stejné nebo velmi blízko sebe. Podle výšky knotů pak může doji vypadat jako kříž, obrácený kříž nebo znaménko plus. Doji je neutrální formace, její výklad pak závisí na vztahu k okolním svíčkám. Po nárůstu ceny nebo dlouhé zelené svíčce doji signalizuje, že nákupní tlak pravděpodobně klesá, případná změna trendu vyžaduje však ještě potvrzení dalšími signály.

 

Svíčky lze analyzovat buď každou samostatně, nebo v seskupení několika svíček, které jsou v určitém vztahu, poté jim říkáme tzv. “svíčkové formace“. Může se jednat například o Morning star, Evening star, Harami, Kladivo a oběšenec a mnoho dalších. 

 

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo