Théta

Théta, θ, je jedním z takzvaných "greeks". Takto se přezdívá indikátorům, kterými se analyzuje citlivost ceny finančního derivátu, především opce na různé proměnné. Zpravidla bývají označeny řeckým písmenem, odtud tedy jejich slangové označení. Théta patří do "greeks" prvního řádu a zachycuje citlivost ceny opce podle vývoje času. Pro thétu se také používá označení časový rozklad (v angličtině time decay).

Při zachování všech ostatních parametrů (cena podkladového aktiva, úrokových sazeb a volatility) théta vyjadřuje, jak se změní hodnota opce po uplynutí nějakého časového období.

Théta a hodnota opce

Hodnotu opce můžeme rozdělit do dvou složek. První je tzv. vnitřní hodnota opce (v angličtině intristic value). Ta zachycuje aktuální pozici realizační ceny opce vůči spotové ceně podkladového aktiva (tj. kolik by kupci vynesla její okamžitá realizace). Druhou částí je časová hodnota opce (time value), a ta zachycuje hodnotu opce plynoucí z času zbývajícího do data expirace. Například opce, která je v pozici out-of-money (OTM) má nulovou vnitřní hodnotu, ale přesto má určitou časovou hodnotu.  Existuje tu totiž jistá pravděpodobnost, že se opce v průběhu času dostane do pozice in-the-money (ITM). Naopak při expiraci má opce nulovou časovou hodnotu.

A právě tuto ztrátu plynoucí z časového rozkladu analyzuje théta.

Théta v praxi

Při kalkulaci ze Black-Scholesova vzorce vychází théta jako hodnota opce za rok. Pro přepočet na požadované období, je nutné výsledek podělit daným počtem dnů - 365 pro dny, 225 pro pracovní dny apod.

Zpravidla platí, že dlouhá pozice (long put a long call) v opci má thétu zápornou a krátké pozice thétu kladnou. S blížící se expirací se totiž snižuje časová hodnota opce, a tím pádem i celá hodnota opce. Podkladové aktivum má thétu rovnu nule a spočtení théty portfolia opcí se provede prostou agregací - tj. součtem thét jednotlivých pozic.

Velikost théty poté ukazuje, kolik opce ztrácí nebo naopak nabývá na hodnotě během časového intervalu. Platí, že s blížící se expirací se théta v absolutní hodnotě zvyšuje. Velikost théty je poté také závislá na pozici opce vůči ceně podkladového aktiva. Absolutní hodnota théty se zvyšuje s tím, jak se cena blíží striku. Opce bude mít nejvyšší thétu, pokud je ATM (tj. cena pokladové aktiva se rovná striku). Tato opce totiž má nulovou vnitřní hodnotu a její jediná hodnota je časová.  S tím jak se cena od striku oddaluje, absolutní hodnota théty klesá.

Théta a investice

Riziko plynoucí z théty je jiného charakteru než například riziko delty (citlivost na změnu ceny podkladového aktiva). U hedgování delty se obchodník kryje proti nepředvídatelným pohybům ceny, zatímco při hedgování théty by se obchodník kryl před plynutím času. Proto se tento ukazatel nepoužívá přímo pro investice a hedgování, jako například právě delta. Ale i přesto je théta používaným ukazatelem.

Théta a gama

Důvodem, proč se théta používá, je totiž její svázanost s gamou (vyjadřuje citlivost delty vůči změně ceny podkladového aktiva; jedná se o tzv. greeks druhého řádu). Konkrétně platí, že vysoká gama znamená vysokou thétu. Zaujmutím agresivní pozice s vysokou gamou investor může při pohybu akcie inkasovat vysoké zisky. Nicméně tato pozice obnáší i vysokou thétu. Pokud k pohybu akcie tedy rychle nedojde, mohou následovat velké ztráty.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo