Tobinův koeficient q

Tobinův koeficient q (tobinovo q) představuje poměr mezi tržní hodnotou společností na akciovém trhu a hodnotou jejich nákladů na reprodukci aktiv. Autorem této teorie a poměru je nositel Nobelovy ceny za ekonomii James Tobin. Jednoduše lze z tohoto poměru poznat, jestli je společnost trhem nadhodnocena, podhodnocena nebo se nachází v ideálním poměru. Poměr se považuje jako jedna z metod, jak předpovědět potenciál daného trhu nebo jen jednotlivé společnosti.

Koncept reprodukční hodnoty aktiv dané společnosti je klíčovým prvkem této teorie a znamená, kolik by stálo znovu vybudování dané firmy od nuly až do současné podoby.

Výpočet

Q poměr se vypočítá jako podíl tržní hodnoty společnosti a směnná hodnota všech aktiv společnosti. Ačkoliv to není úplně přesný Tobinův koeficient Q, začalo být běžnou praxí ve finanční literatuře počítat poměr jako tržní cenu společnosti a její účetní hodnotu vlastního kapitálu. 

 
 

Tobinův Q poměr lze použít i pro ohodnocení celého trhu. Tímto způsobem lze předpovědět, jestli náhodou na trhu nevzniká akciová bublina.

 
 

Výsledky a jejich interpretace

Existují tři možnosti výsledků. Výsledná hodnota bude v intervalu od 0 do 1, výsledek bude blízký 1, nebo bude hodnota větší než 1.

V prvním případě, kdy výsledek bude v intervalu od 0 do 1, značí, že trh podhodnocuje danou společnost. Hodnota firmy je podle trhu menší než zaznamenaná hodnota jejich aktiv. Můžeme z toho vyvodit závěr, že investoři jsou ohledně budoucího vývoje dané firmy pesimističtí, protože neočekávají dostatečnou návratnost z aktiv dané společnosti. Jestliže existuje možnost prodat skutečná aktiva za reprodukční cenu například přes likvidaci aktiv, tato akce bude přínosná pro vlastníky akcií (shareholders), protože by se Q poměr vrátil zpět k paritě.

Nejideálnější je podle Tobina, hodnota blížící se k 1. Tím vzniká rovnováha mezi oceněním společnosti z pohledu akciových trhů a reprodukční hodnotou aktiv. Z toho nám může vzniknout situace, kdy některé společnosti budou považovány za lepší než by měly být a naopak některým nebude věnována taková pozornost, jakou by si zasloužily.

Poslední je pak výsledek větší než 1. Trh danou společnost nadhodnocuje a očekává, že má společnost potenciál k vyšší návratnosti investovaného kapitálu. Pro společnost by tedy mohlo být výhodné vydat nové akcie a získané prostředky investovat, protože má její kapitál pro trh větší cenu než je jeho cena reprodukční. Dále vyplývá, že skutečná aktiva společnosti nedosahují toho, jak je hodnotí investoři. Tato nadhodnocení mohou způsobit investoři svým spoléháním na kvalitu nehmotných aktiv, jako je značka dané společnosti, minulé zkušenosti zákazníků a hlavně jejich loajalita při nákupním rozhodování. Optimistický pohled investorů na danou firmu může být vnímán i jako kladné ohodnocení investičních plánů a jejich následná realizace.

Příklad

Uvažujeme společnost XYZ, jejichž reprodukční aktiva mají hodnotu 50 miliónů Kč. Společnost má v oběhu 1 milión kmenových akcií.  Aktuální tržní cena je na trhu 40 Kč.

Po dosazení do Tobinova vzorce Q= (40 Kč x 1000 000/50 000 000 Kč)=0,8

Následující graf představuje Tobinův koeficient q pro americký akciový trh od roku 1900:

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo