Tvůrce trhu

Zavedená instituce nebo jednotlivec, který je ochoten obchodovat s určitými cennými papíry kdykoliv, kdy některý obchodník chce kupovat nebo prodávat. Pobídkou pro tvůrce trhu kdykoliv kupovat nebo prodávat je rozdíl mezi nabízenou a poptávanou cenou.
Free Demo