Uplatněná cena

Cena nástroje určená v opční smlouvě. Určená cena (společně s dalšími faktory jako je doba trvání opce či volatilita trhu) ovlivní cenu opční smlouvy.
Free Demo