Uplatnění opce

Uplatněním opce (v angličtině exercise) se označuje využití práva majitele opce, které mu plyne z vlastněného opčního kontraktu. Pokud tak učiní, vypisovatel opce musí podkladové aktivum buďto dodat nebo přijmout v závislosti na typu opce. Kupující opce tak učiní, pokud je opce in-the-money a je pro něj tedy zisková. Opačná situace, kdy investor tohoto opčního práva nevyužije, se nazývá propadnutí opce.

Uplatnění opce představuje pro upisovatele ztrátu.

Rozdělení opcí podle možností uplatnění

Podle toho, kdy může kupující opci uplatnit, rozdělujeme opce na dva hlavní typy, tzv. vanilla opce:

 • opce evropského typu - u těchto opcí má kupující právo opci uplatnit až v den maturity opce - tj. v den, kdy opčnímu kontraktu končí platnost (datum expirace)
 • opce amerického typu - u těchto opcí má kupující právo opci uplatnit kdykoli během života opce (od vypsání až do data expirace včetně)

Investor se však může setkat i exotičtějšími typy uplatnění opcí, které v sobě kombinují způsoby uplatnění vanilla opcí. Někdy jsou tyto opce označeny zeměpisným názvem místa mezi Evropou a Amerikou:

 • opce bermudského typu - kupující smí opci uplatnit pouze během určitého nebo určitých období
 • opce kanárského typu - zde kupující může opci uplatnit po uplynutí nějakého období a ve stanovených datech

Tento výčet je pouze ilustrativní. U opcí totiž doslova platí, že se představivosti meze nekladou. Opce, které se obchodují na OTC trhu (mimoburzovní), totiž nemají žádný předepsaný formát, a strany se mohou dohodnout na jakémkoli typu uplatnění. To pak může být automatické (capped-style opce), mít více práv uplatnění (shout option) apod.

Pokud investor obchoduje prostřednictvím opční burzy, často nebude mít možnost tak velkého výběru. Formáty opcí a jejich uplatnění totiž v případě opčních burz jsou již předem dané. Na druhou stranu je však podpořena likvidita trhu (která bývá u OTC minimální nebo nulová) a trh je celkově průhlednější.

Způsob vypořádaní opce

Po realizaci opce následuje vypořádání. To může proběhnout buďto v hotovosti anebo fyzickým dodáním podkladového aktiva. U hotovostního vypořádání upisovatel porovná spotovou cenu podkladového aktiva se strikem a následně vyplatí kupujícímu rozdíl. S tímto typem vypořádání se lze setkat například s opcemi, jejichž podkladovým aktivem jsou akciové indexy. Zde by totiž vypořádání obnášelo dodání koše akcií vyvážených podle klíče indexu, což by bylo zbytečně nákladné. Proto se preferuje hotovost.

Fyzické vypořádání naopak představuje dodání vlastního podkladového aktiva kupujícímu. Tento způsob se používá například u jednotlivých akcií.

Scénáře při uplatnění

Opce by měla být uplatněna, když je v pozici in-the-money. Call opce je in-the-money, když je strike pod spotem, u put opcí je tomu naopak. Někdy jsou však s uplatněním opce spjaté náklady nebo poplatky. V tomto případě by měl zisk z uplatnění opce tyto náklady převýšit, jinak by uplatnění přineslo ztrátu.

Pokud opce nabízí právo uplatnění během svého života, většinou je nejlepším okamžikem vydržet až do maturity opce. Opce totiž předčasným uplatněním ztratí část své časové hodnoty. Předčasné uplatnění u amerických opcí se za jistých podmínek však může vyplatit.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo