Uzavření pozice

Uzavření pozice znamená ukončení investičního obchodu, je opačnou akcí k otevření pozice. Pojem pozice představuje investici do finančního instrumentu za účelem zisku či snížení rizika. Otevřením pozice se ve většině případů rozumí nákup finančního aktiva, uzavřením pozice následně prodej tohoto aktiva. Uzavření pozice nemusí být vždy závislé na vůli investora. V případě tzv. margin call může dojít k nucenému uzavření pozice. Po uzavření pozice následuje vypořádání všech vzniklých závazků a investor si může spočítat výnos, který mu pozice přinesla.

Uzavření dlouhé a krátké pozice

Dlouhá a krátká pozice speficifikují typ spekulace, kterou investor podstupuje. Pokud vstupuje do dlouhé pozice, dané aktivum nakupuje, protože věří v růst ceny. Pokud je investor v krátké pozici, aktivum, které nevlastní si nejdříve vypůjčí od brokera, aby jej následně prodal na trhu. Spekuluje tedy na pokles ceny.

Uzavření dlouhé pozice spočívá v prodeji doposud vlastněného aktiva. K tomu nejčastěji dochází zadáním jednoduchého pokynu brokerovi - tzv. prodejním příkazem. V tomto příkaze investor specifikuje cenu a množství aktiva, které si přeje prodat. Může tedy dojít k uzavření celé pozice, či jen její části.

Uzavření krátké pozice spočívá naopak v nákupu finančního aktiva. Při vstupu do krátké pozice investor prodává vypůjčené cenné papíry, trvá tedy jeho závazek k brokerovi v podobě navrácení stejného počtu kusů cenných papírů v budoucnu. Uzavření krátké pozice tedy spočívá v nákupu stejného počtu cenných papírů a jejich následné navrácení brokerovi. Za vypůjčení cenných papírů se platí brokerovi provize.

V dalším textu budeme uvažovat investorovu participaci v dlouhé pozici.

Uzavření pozice u různých instrumentů

U akcií je uzavření pozice jednoduché, v podstatě shodné, jak je popsáno v předchozím odstavci. Investor zadá pokyn na prodej vlastněných akcií a vypořádáním tohoto pokynu je pozice uzavřena.

Na Forexovém trhu se obchoduje s různými měnovými páry. Vstupem do pozice se zde rozumí směna vlastněné měny za druhou měnu, vyskytující se v obchodovaném měnovém páru. Uzavření pozice spočívá v opačném procesu - tedy směna zpět na investorovu původní měnu. Uzavřením FX pozice tedy dochází k prodeji i nákupu. Prodáváme cizí měnu a kupujeme naši původní měnu.

Uzavření pozice u různých finančních derivátů bývá složitější. Například u opčních kontraktů může dojít k uzavření pozice ze strany investora - to se nazývá uplatněním opce. Pokud investor opci do data expirace neuplatní, dochází k propadnutí opce a pozice je stejně uzavřena nezávisle na vůli majitele opce.

U futures kontraktů může dojít k jednoduchému uzavření pozice prodejem kontraktu před datem jeho expirace. Po datu expirace kontraktu již dochází k automatickému uzavření pozice se všemi závazky z kontraktu vyplývajícími - dochází k fyzickému dodání podkladového aktiva. Pokud se tomuto dodání chce investor vyhnout, může využít uzavření pozice tzv. přerolováním kontraktu. To se provádí uzavření aktuální pozice (prodejem) a okamžitým otevřením pozice s pozdější dobou vypořádání.

Nucené uzavření pozice - margin call

Pokud investor obchoduje na páku (s vypůjčenými prostředky), musí na svém účtu stále udržovat určitou výši finančních prostředků. Tomuto se říká udržovací marže. Existuje z důvodu ochrany brokera před prudkým poklesem ceny aktiva, na nějž vypůjčil peníze. Nejsnadněji si to vysvětlíme na příkladu:

Investor obchoduje akcie firmy XY na páku 10:1. Ty se aktuálně obchodují na úrovni $10/kus. Vstoupil do pozice o velikosti $10 000, sám tedy investoval $1 000, zbylé peníze mu vypůjčil broker. Aktuálně tedy vlastní 1 000ks akcií. Požadovaná udržovací marže je $200. Pokud klesne cena akcie na $9.20, investor se dostává do problémů, jelikož aktuální hodnota portfolia činí $9 200, přičemž devět tisíc je vypůjčených. Dostal se na hranici udržovací marže - $200 a pokud by cena akcií klesla ještě více, přichází tzv. margin call.

Margin call v praxi představuje výzvu brokera na doplnění finančních prostředků na účet. Pokud takto neučiní, dochází k nucenému uzavření pozice. V předchozím příkladu by tedy došlo k nucenému prodání akcií a vyrovnání závazků s brokerem (vzal by si zpět oněch $9 000 + úroky). K tomuto uzavření dojde nezávisle na vůli investora.

Vypořádání uzavřené pozice

Vypořádání obchodů představuje vyrovnání závazků, které mezi oběma stranami vznikly. V drtivé většině to představuje přesun finančních prostředků proti přesunu aktiv.

 • Při prodeji akcií dochází k převedení akcií na nového majitele proti přesunu peněz na účet prodávajícího.
 • Při uzavření FX pozice dochází k vzájemným převodům finančních prostředků v různých měnách.
 • Při uzavření opční pozice může dojít k hotovostnímu vypořádání - dojde k vyplacení rozdílu mezi realizační cenou opce a spotovou cenou podkladového aktiva. Může dojít také k fyzickému vypořádání, tedy dodání podkladového aktiva proti dodání finančních prostředků.
 • U futures kontraktů dochází k fyzickému dodání podkladového aktiva proti přesunu peněz (v případě expirovaného kontraktu).

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo