Vnitřní hodnota

Označení vnitřní hodnota má ve finančním světě dva významy. Jednak může zachycovat hodnotu, kterou investoři přikládají nějakému aktivu dle svého uvážení, případně výpočtu. Srovnání této hodnoty s tržní cenou pak rozhodne pro prodej anebo nákup aktiva. Dále může vnitřní hodnota souviset s opčními obchody. Vnitřní hodnotou opce se označuje hodnota, kterou by investor získal při okamžité realizaci opce.

Vnitřní hodnota aktiva

Vnitřní hodnotou určitého aktiva můžeme rozumět hodnotu, kterou investor danému aktivu přikládá. Tuto hodnotu může například získat ze svého modelu anebo odhadu. Porovnáním této výsledné hodnoty se současnou tržní cenou investor dojde k rozhodnutí, zda je aktuálně vhodný prodej, držení či nákup aktiva. Tato vnitřní hodnota se někdy nazývá i fundamentální hodnotou.

Zisk vnitřní hodnoty

Nejčastějším způsobem získání této vnitřní hodnoty je použití některého z oceňovacích modelů. Tyto modely se mohou lišit principem a sofistikovaností. Nemusí však nutně platit, že sofistikovanější model poskytuje přesnější výsledek.

Jeden princip modelu je tzv. porovnávací. Dá se aplikovat například na akcie nebo nemovitosti. Tento druh modelu předpokládá, že podobné firmy / reality si musí být podobné i v ceně. V praxi se často používá například valuace podle podobných firem (trading comparables) anebo valuace podle podobných transakcí (precedent transaction analysis). Výsledkem tohoto typu modelů je poté interval, kde by se měla vnitřní hodnota zkoumané akcie nacházet.

Druhým přístupem, který se v praxi používá, je tzv. příjmový přístup. Zde investor předpoví všechny budoucí příjmy (future cash flows), které mu toto aktivum vynese. U některých aktiv, jako jsou akcie, je však předpokládaná životnost rovna nekonečnu. Proto se předpoví příjmy například pro prvních deset let a dále se počítá s konstantním růstem příjmů do nekonečna. Na tuto část se poté použije například Gordonův vzorec. Dále se stanoví sazba, která se použije při diskontování těchto příjmů do současnosti. Tato sazba většinou představuje výnos, který by mohl investor získat alternativní investicí (princip vychází z ekonomického konceptu ceny příležitosti). Tento typ modelu se velmi často používá u akcií a dluhopisů. Dále se může používat i u nemovitostí. Modelem vycházejícím z tohoto principu je například diskontování volného cash flow (discounted free cash flow, DFCF model).

Tento typ modelu je však velmi citlivý na vstupní data. Desetina procenta v diskontní sazbě může implikovanou vnitřní hodnotu akcie změnit i o několik dolarů. Model proto bývá náchylný na manipulaci. V praxi se často nejprve stanoví požadovaný výsledek a poté se model příslušně "upraví".

Tento krátký výčet je pouze demonstrativní a v praxi se může investor setkat s více principy modelů.

Vnitřní hodnota opce

Hodnota opce má dvě složky - časovou (extrinsic; time value) a vnitřní (intrinstic). Vnitřní hodnota opce představuje obnos, který by opce vynesla investorovi při její okamžité realizaci. Rovná se buď nule, pokud je opce v pozici out-of-the-money, anebo rozdílu striku a aktuální spotové ceny podkladového aktiva, pokud je opce v pozici in-the-money. Vnitřní složka je tedy závislá na ceně podkladového aktiva.

Naproti tomu časová složka se odvíjí od času zbývajícího do data expirace. I opce, která je out-of-the-money, bude mít nějakou hodnotu, protože je možné, že se opce stane in-the-money. K zachycení této časové složky pomáhá investorovi indikátor théta.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo