Volatilita

Volatilita je veličina, která popisuje míru kolísání hodnoty aktiva, popřípadě jeho výnosu během časového období. Nejčastěji je definována jako směrodatná odchylka ceny aktiva. Volatilita se běžně značí symbolem σ, neboli řeckým písmenem sigma. Existuje mnoho variací volatility, jako například  běžná volatilita, historická volatilita, implikovaná volatilita či korelovaná volatilita. Pro investory je také důležitý koeficient Beta, který srovnává volatilitu aktiva vzhledem ke zvolenému benchmarku (například akcie vs. index). Volatilita je měřítkem rizikovosti daného aktiva.

Volatilitu obecně vypočítáme jako směrodatnou odchylku ceny aktiva během nějakého časového období, například 30 či 90 dní. Tato odchylka nám poté vypovídá, jak moc cena aktiva “kolísá” v čase a od toho si lze odvodit míru rizikovosti aktiva. Aktivum, jehož cena vykazuje vyšší volatilitu bude logicky rizikovější, jelikož je jeho cena hůře predikovatelná.

Zde jsme nyní popsali běžnou volatilitu. Ta je založena na pozorování historických dat (řekněme těch 30 dní nazpátek), přičemž poslední pozorovaná cena odpovídá ceně aktuální. Existuje však mnoho dalších typů volatility, přičemž každá slouží k odlišnému účelu.

Druhy volatility

 • historická volatilita - volatilita finančního instrumentu, která odkazuje na minulá data, včetně posledního známého údaje (oproti běžné volatilitě, která má poslední údaj aktuální) - například volatilita během roku 2004
 • budoucí volatilita - volatilita finančního instrumentu, která se začíná počítat dnešním datem a končí v budoucnu (typicky končí u data expirace opce)
 • korelovaná volatilita (Beta) - porovnává volatilitu daného aktiva či portfolia vůči benchmarku (například akciový index)
 • implikovaná volatilita - volatilita finančního derivátu (v drtivé většině opce), která je odvozena od volatility podkladového aktiva; bývá jedním ze vstupů do oceňovacích modelů opcí (např. Black-Scholes)
 • implikovaná volatilita může být opět běžná, historická i budoucí

Investice a volatilita

Volatilita finančního nástroje by měla hrát důležitou roli při rozhodování o investici. Jedním z důvodů jsou vyšší nároky na investorovu emoční disciplínu při vysoce volatilním aktivu. Větší výkyvy aktiva dokáží otestovat investorovo odhodlání stát si za svoji investicí.

Další problém může nastat při náhlé potřebě aktivum prodat (například z důvodu potřeby hotovosti). V tomto případě vysoká volatilita znamená vyšší šanci na krátkodobý pokles a znehodnocení investice při prodeji.

Vysoká volatilita výnosů značí širší spektrum možností konečného zhodnocení portfolia. Jinými slovy čím vyšší volatilita výnosů, tím hůře predikovatelný je celkový výnos portfolia v budoucnu. Toto se může stát problémem například při spoření na penzi.

Na druhou stranu nabízí volatilnější aktiva mnoho příležitostí nakoupit po krátkodobém poklesu a prodávat při nadhodnocených cenách.

Beta

Důležitým indikátorem, který vychází z volatility je tzv. koeficient Beta. Ten nabývá hodnot od 0 do nekonečna a značí relativní volatilitu daného aktiva či portfolia vzhledem k nějaké základně (například akcie a akciový index). Značí tedy, jak moc spolu koreluje volatilita indexu a konkrétní akcie:
 • Beta = 0 - 1 - pokud je Beta v rozmezí od 0 do 1 (přičemž nezahrnuje ani jednu z krajních hodnot), je volatilita zkoumané akcie menší než indexu
 • Beta = 1 - v tomto případě jsou volatility naprosto shodné
 • Beta > 1 - zde je akcie volatilnější než index samotný

Porovnejme akcie společností ČEZ, Unipetrol a CETV vzhledem k indexu PX. Pokud index PX za obchodní den přidá 1 %, akcie ČEZ také 1 %, Unipetrolu klesne o 0,2 % a CETV vzroste o 4 %, jsou koeficienty Beta následující:

 • BetaČEZ= 1
 • BetaUnipetrol = 0,2
 • BetaCETV = 4
Vidíme, že akcie CETV jsou mnohem volatilnější než index, akcie ČEZ jsou stejně volatilní a Unipetrol výrazně méně. Také je vidět, že směr korelace (pozitivní či negativní) nehraje v koeficientu roli. Příklady jsou pouze ilustrativní.

Obchodování s volatilitou

Dnešní finanční trhy dokonce dovolují s volatilitou obchodovat. Slouží k tomu různé opce a swapy, nicméně hlavním způsobem, jak obchodovat volatilitu, je index VIX. Tento index měří implikovanou volatilitu vzhledem k indexu S&P 500. Měří očekávanou volatilitu akciového trhu na 30 dní dopředu. Investováním do volatility nemusí obchodník prakticky řešit zda S&P 500 zrovna roste či klesá. Jeho cílem je odhadnout, kdy bude trh “rozkolísanější”, protože tehdy vydělává peníze.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo