Vystavení riziku

Vystavení riziku je fakt, se kterým se bude každý investor potkávat denodenně. Každá investice s sebou totiž přináší určitá rizika. Některá se dají výrazně omezit či odstranit, naopak existují i taková, se kterými nelze dělat nic jiného, než je přijmout jako fakt. Každá investice s sebou nese rizika jiná, některá jsou specifická, některá jsou naopak společná pro všechny investice. Proti některým výrazným rizikům se dá zajistit pomocí tzv. hedgeování.

Vystavení se riziku je negativní stránka investování. Největším rizikem je samozřejmě to, že investor přijde o své investované prostředky. Jak si ale ukážeme dále toto velké riziko lze rozložit do několika menších, se kterými se již dá pracovat. Vysvětlíme si především kurzové, měnové a likviditní riziko a také si vysvětlíme, jak se proti nim bránit.

Riziko je třeba přijmout jako fakt. Výnos z portfolia je tvrdě navázán na investorovu ochotu vystavit se riziku a míra rizika je férově odměňována mírou výnosu. Ve většině případů platí, že pokud chce investor vyšší výnos, musí akceptovat vyšší riziko.

Kurzové riziko

Kurzové riziko je základním a nejvíce viditelným rizikem, kterému je investor vystaven. Zjednodušeně se jedná o riziko, že se cena finančního instrumentu nebude vyvíjet tak, jak si investor představoval.

Představte si například investora, který si spočítal, že by cena akcie XY měla během následujícího měsíce vzrůst z 45 Kč na 50 Kč a na základě této informace akcie nakoupil.

Kurzové riziko pro něj představuje pravděpodobnost, s jakou nedojde k vypočtenému růstu. Tedy nejen že akcie nevystoupá na 50 Kč, ale může také klesnout ze současných 45 Kč.

Proti tomuto riziku se lze bránit například současným zakoupením negativně korelované akcie (taková akcie, jejíž cena roste, pokud XY klesá). Základní obranou proti tomuto riziku je však provést důkladnou analýzu před vstupem do každé pozice.

Měnové riziko

Měnové riziko se týká pouze těch investorů, kteří investují v cizí měně, případně obchodují na Forexu. U Forexových obchodníků se však měnové a kurzové riziko poměrně překrývá.

Představme si investora, který žije v České republice, ale má zainvestováno v amerických akciích. Svoji investici tedy přepočítává do českých korun, protože ty jsou pro něj hlavní měnou. Zisk, který mu přinesou americké akcie může být výrazně snížen v případě oslabení dolaru vůči koruně.

Měnové riziko tedy představuje pravděpodobnost, že dojde k negativnímu vývoju směnného kurzu, který ovlivňuje investorovu investici. V našem případě tedy měnové riziko představuje oslabení dolaru vůči české koruně.

Proti měnovému riziku se dá bránit pomocí otevření měnového úvěru, případně zafixováním směnného kurzu. Toho může být dosaženo například sjednáním forwardu.

Likviditní riziko

Likviditní riziko představuje obtíže, s jakými lze přeměnit držené aktivum na hotovost. Tyto obtíže mohou představovat jak cenu, za kterou je investor schopen aktivum prodat, tak i čas k tomu potřebný.

Likviditní riziko zjednodušeně představuje pravděpodobnost, že na trhu nebude v danou chvíli nikdo, kdo by přijal investorovu nabídku na prodej finančního instrumentu. Ten poté musí slevit ze svých požadavků - nejčastěji snížit prodejní cenu, nebo se může rozhodnout počkat s prodejem aktiva.

Tomuto riziku se lze ve velké míře vyhnout obchodováním likvidních aktiv, tedy takových, o které je velký zájem. Pokud je na daném aktivu velký objem obchodů, likviditní riziko se rychle snižuje. Likviditní riziko například u akcií společnosti Microsoft obchodovaných v Americe bude výrazně nižší než u fyzického vlastnění vzácných stříbrných mincí.
 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo