• Korporátní účet

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ KORPORÁTNÍHO ÚČTU


Požádat o korporátní účet je jednoduché. Vyplňte prosím následující formulář a odešlete jej spolu s dokumenty uvedenými níže.​

DALŠÍ DOKUMENTY


Spolu s výše uvedeným formulářem je také nutné předložit další dokumenty.​

Požadované dokumenty

  • Kopii osvědčení o registraci (výpis z obchodního rejstříku)
  • Řádně podepsané stanovy společnosti
  • Dokumentaci o osobách s podpisovým právem oprávněných podepisovat dokumenty za Vaši společnost
  • Doklad totožnosti všech osob s podpisovým právem
  • Doklad totožnosti a doložení trvalého bydliště všech vlastníků
  • Dokumenty dokládající vlastnickou strukturu firmy
  • Daňové potvrzení US

Urychlete zpracování vaší žádosti


V zájmu rychlejšího zpracování Vaší žádosti můžete všechny požadované dokumenty zaslat naskenované e-mailem.

Jak na to

Dokumenty prosím zašlete e-mailem na adresu Entityonboarding@saxobank.com.

Pokud nemáte skener, můžete dokumenty vyfotit např. mobilním telefonem a zaslat e-mailem jako přílohu na adresu ​ ​Entityonboarding@saxobank.com​.

DOTAZY A PODPORA:

Telefon: +420 226 201 580
E-mail: infocz@saxobank.com

Důležité upozornění

Před odesláním dokumentů se prosím pozorně seznamte se Všeobecnými obchodními podmínkami. Saxo Bank si vyhrazuje právo vyžádat si případně kdykoli během schvalovacího řízení další dokumentaci.

Free Demo