Změna v definicích Net Free Equity (NFE) - Stavu peněžních prostředků na hlavním účtu a Account Value - Hodnoty účtu

​Vezměte prosím na vědomí, že od 1. července 2016 bude Net Free Equity a Account Value zahrnovat hodnotu veškerých nerealizovaných zisků nebo ztrát na otevřených obchodních expozicích FX Forwardů a FX Opcí.​