Nový CFD navázaný na index: Portugal 20 (PSI20.I)

​Nový CFD (Contract for Difference, kontrakt na vyrovnání rozdílů) na burzovní index je k dispozici pro obchodování od 1. dubna 2014.

Nový nástroj se nazývá Portugal 20 (Symbol PSI20.I) a bude navázán na hlavní portugalský burzovní index, který se skládá z 20 emisí.  Portugal 20 je automaticky k dispozici všem klientům a může být obchodován na všech obchodních platformách.

Detail CFD

Indexový CFD Symbol Spread 1) Požadovaná marže 2) Hodnota jednoho kontraktu O/N Financování (Dlouhá/Krátká pozice) Obchodní hodiny
Portugal 20 PSI20.I​ ​25 0,50%​ EUR 1​ +3pp/-2.5pp​ 9:10 - 16:25​
  1. Spread: jedná se o minimální spread, který se může zvýšit v závislosti na likviditě podkladového investičního nástroje. 
  2. Požadovaná marže: můžete využívat dvousetnásobnou páku na prvních 50 000 eur nebo pro ekvivalent kolaterálu sestávající z CFD marží, což znamená, že jeden účet může držet pozici s maximální expozicí ve výši 10 milionů eur na jeden investiční nástroj s marží, požadovanou výše. Nad touto hranicí se výše požadované marže zdvojuje. 

CFD na burzovní indexy se staly oblíbenými díky nákladově efektivní diverzifikaci, nízkým požadavkům na marži a možnostem šortování.  Zde​ najdete celé spektrum nabízených CFD na burzovní indexy.

Free Demo