Vylepšení grafů a tabulek

​Saxo Bank zavedla množství vylepšení funkcionality grafů a tabulek SaxoTrader.

Konfigurace grafů

Nyní je možné si mnohem více upravit grafy a tabulky podle svého. 

Vedle tlačítka BUY (kup) jsou dvě nové ikony – hasák a tiskárna (první a druhé zprava)


Klikněte na hasák a objeví se dialogové okno pro konfiguraci grafů. 


Ve vyskakovacím okně Chart Configuration (konfigurace grafů a tabulek) najde uživatel dvě záložky: “General” (obecné nastavení) a “Line and Colours” (čáry a barvy).

V záložce “General” může uživatel:

 • Zvolit, zda budou tabulky ukazovat nabídkové (Bid) nebo poptávkové (Ask) ceny. Základním nastavením jsou ceny nabídkové (Bid). 
 • Schovat lištu nástrojů v grafu
 • Umožnit logaritmické ceny
 • Upravit šířku sloupců či japonských svíček
 • Zamknout typ grafu, aby se nový graf vždy otevřel jako zvolený typ grafu 
 • Zvolit si, aby se ukazovaly obchody a otevíraly pokyny 
 • Odstranit a změnit vybarvení infoboxu 

Všechny změny provedené uživatelem mohou být uloženy jako základní defaultní nastavení kliknutím na tlačítko “Save Defaults” v levém dolním rohu. Pak budou všechna okna grafů, které uživatel otevře, přesně podle konfigurace. 

V “Lines and Colour” (čáry a barvy) si uživatel může zvolit

 • Barvu na pozadí grafu
 • Nastavení čar cen
 • Nastavení mřížky
 • Text os X a Y a barvy na pozadí

Tyto změny mohou být také nastaveny jako defaultní. Klikněte na tlačítko „Save Defaults“.


Změna hodnoty na horizontální čáře

Nyní je možné, aby uživatel změnil hodnotu na horizontální čáře. Nejdříve zvolte Horizontal Line z rozbalovacího menu Annotations a umístěte ji na graf.

Pak dvojklikem klikněte na hodnotu na ose Y a zadejte požadovanou hodnotu a

klikněte kamkoli na graf nebo stiskněte Enter a horizontální čára se posune na požadovanou úroveň. 

Pivot Points study (Studie pivotních bodů)

Do Pivot Points byly přidány dvě nové čáry: Support 3 a Resistance 3, aby uživatel získal při vysoce volatilním obchodu lepší přehled o tom, kde nalézt support (podporu) a rezistenci.

Zároveň jsme z defaultního nastavení studie pivotních bodů odstranili spojovací čáry . Spojovací čáry nemají žádný význam, ale pokud je uživatel chce i nadále používat, může si je přidat do vlastního nastavení.


% Comparative chart (Procentní srovnávací graf)

Vylepšení se dotkla i grafu % Comparative chart. Pokud si uživatel přeje srovnat výkonnost dvou nástrojů za určitou dobu, je tento graf nyní flexibilnější. Zvolte Comparative v rozbalovacím menu “Chart type”.


Nyní existují tři způsoby, jak zvolit požadovanou dobu

 1. Klikněte na vertikální čáru a přesuňte ji doleva nebo doprava nebo
 2. Dvojklikem klikněte na datové pole na ose X a zadejte datum. Vertikální čára se následně přizpůsobí zvolenému datu a spočítá odsud srovnání investičních nástrojů nebo
 3. Jděte do dialogového okna “Chart Configuration” a zvolte záložku “General”. Zaškrtněte pole Comparative Base Date (Datum srovnávací základny) a zvolte požadované datum a klikněte ok. Toto datum může být uloženo do defaultního nastavení.


Free Demo