Vylepšení grafů SaxoTrader a SaxoWebTrader

​V aplikaci SaxoTrader budou brzy spuštěn vylepšený modul "Nový graf". Tento modul je již funkční v aplikaci SaxoWebTrader.

Ukončení podpory  modulu "Graf"

"Díky funkcionalitám uvedeným níže bude v aplikaci SaxoTrader modul "Nový graf" výrazně pokročilejší než modul "Graf" ("starý" graf) a - tak jak jsme předznamenali v srpnovém newsletteru - bude modul "Graf" 1. října z  aplikace SaxoTrader odstraněn. Existující prvky v uživatelských pracovních plochách v "starém" grafu budou nahrazeny modulem "Nový graf""

Možnost výběru časového pásma

Klikněte na tlačítko na nástrojové liště pro zobrazení Nastavení grafu:

Uživatelé mohou použít různá časová pásma pro různé grafy a funkcionality časových zón nabízejí obecně stejné možnosti jako byly k dispozici ve "starém" modulu Graf.

Rolling Z-Score

Studie Rolling ZScore bude dostupná v "Novém grafu" pod záložkou Srovnávací studie

Z-Score bude přidán do sub panelu:


Z-score je vytvořen k tomu, aby zachytil rozsah oscilace mezi dvěma provázanými nástroji. Obchodník zvolí náhled do minulosti, doporučujeme relativně krátké období méně než 30 obchodních dnů za použití denních cen,  výsledný z-score je vypočítán na základě poměru mezi cenami dvou daných nástrojů. První přidaný nástroj se ukáže v čitateli a druhý přidaný nástroj v jmenovateli podílu. Výsledek; vysoce pozitivní Z-score nad hodnotou dv+ znamená, že první přidaný instrument je nadhodnocen oproti druhému přidanému instrumentu. Pokud se tím obchodník bude řídit, prodá první instrument a koupí druhý. Pokud je Z-score menší než minus dva, je doporučen opačný postup. Nicméně, řídit se podle Z-score,  závisí na ochotě obchodníka riskovat a na současném tržním prostředí.

Heikin-Ashi

Heikin- Ashi, což v japonštině znamená průměrné příčky - je trendový typ obchodního grafu. V normálním svíčkovém grafu  je ke znázornění pohybů trhu použita otevírací, maximální, minimální a uzavírací cena. Heikin-Ashi graf používá k vykreslení grafu jiný vzorec.

  • HA otevírací = [HA otevírací(předchozí příčka) + HA uzavírací(předchozí příčka)]/2
  • HA max = Max(maximální(současná příčka), HA otevírací(současná příčka) nebo HA uzavírací(současná příčka))
  • HA min= Min(minimální(současná příčka), HA otevírací(současná příčka), HA uzavírací(současná příčka))
  • HA uzavírací = (otevírací(současná příčka)+maximální(současná příčka)+minimální(současná příčka)+uzavírací(současná příčka))/4

Stejně jako klasické svíčkové grafy, i Heikin-Ashi svíčkový graf může být využit pro všechny časové úseky. Zaznamenat trendy je jednodušší s využitím Heikin- Ashi sloupců, protože trendy nejsou přerušeny falešnými signály tak často, jako v klasickém svícnovém grafu. Níže jsou zobrazeny dva denní grafy Apple pro stejný časový úsek, kde můžete vidět rozdíl. V informačním boxu  jsou před otevírací, maximální, minimální a uzavírací přidány HA (Heikin Ashi).


Maximální počet poznámek

Dosud byl maximální počet poznámek, jež mohl uživatel přidat do jednotlivých grafů, 50. V modulu "Nový graf" v aplikaci SaxoTrader jsme tento limit zvýšili na 100 poznámek. Nicméně, uživatelé by si měli uvědomit, že čím více poznámek přidají, tím pomaleji bude daný graf reagovat na zvětšování, načítání, posouvání - rychlost těchto funkcí také závisí  na konfiguraci vašeho počítače.

Konfigurace barvy kurzoru

Uživatelé grafů mohou měnit barvu kurzoru v Crosshair nebo Trackball modulu. Jděte do konfigurace grafu, vyberte "Čáry a barvy" a přejděte do dialogového okna Kurzor ve spodní části. 
 
Free Demo